2023. november 20-án jelent meg a Magyar Közlönyben az új kormányrendelet a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről, az 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet.

Az új jogszabály a korábbi 37/1996. (X. 18.) NM rendeletet váltja majd fel, ezzel jelentős változások lesznek a medencés fürdők létesítésében, üzemeltetésében.

510/2023

Fontosabb változások röviden összefoglalva:

1. Az 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet a fürdő típusokat 3 féle kategóriába sorolja, ezek alapján határozza meg az egyes típusokba tartozó fürdőkre vonatkozó kötelezettségeket.

Az 1-es típusba tartoznak a települések fürdői, sportuszodák, tanuszodák csecsemőúszást és kisgyermekek gyógyászati foglalkozását biztosító uszodák, gyógyfürdők, élményfürdők, vízi és aquaparkok.

A 2-es típusú közhasználatú fürdőkategóriába tartozik minden olyan közhasználatú fürdő, ahol a vízzel kapcsolatos tevékenység a fő tevékenység mellett van jelen, mint többletszolgáltatás (pl.: szálláshelyek). A 2-es típust két további alkategóriába osztja, így különbséget tesz a nagyobb (pl.: szállodák, kempingek) és kisebb egységek fürdői között.

3-as típusú közhasználatú fürdő kategóriába tartozik az 1-es és 2-es típusba nem sorolható, közvetlenül a felhasználók vízzel való érintkezésére szánt fürdési célú létesítménye, például az interaktív szökőkút vagy a kádfürdős jellegű létesítmények, vizes játszóterek.

2. A közhasználatú fürdőknek közegészségügyi-technológiai szabályzattal (korábban: üzemeltetési szabályzat) kell rendelkeznie. Ami a fürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos részletes műszaki, technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek személyi feltételeit tartalmazó szabályokat tartalmazza.

3. A közhasználatú fürdő üzemeltetőjének kockázatértékelési dokumentumot kell készítenie, amelyet évente felül kell vizsgálnia. A kockázatértékelési dokumentum meglétét és tartalmát az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi a közegészségügyi-technológiai szabályzattal együtt.

4. Az 1-es és a 2/a típusú közhasználatú fürdőkben vegyszeradagolást automata vegyszeradagoló használatával kell végezni. Kézi adagolást csak kivételes esetekben, az MSZ 15288–2 szabvány előírásainak betartásával lehet alkalmazni.

5. A szűrő-forgató berendezéssel üzemelő medencét évente legalább 2 alkalommal le kell üríteni. 50 m3-nél kisebb melegvizes (30 °C-nál melegebb) pezsgő- és gyermekmedencét havonta, a 2 m3-nél kisebb pezsgőmedencéket naponta kell leüríteni.

6. Szabályozza a közfürdő üzemeltetésére vonatkozó szükséges személyi, képzettségi feltételeket, melyet fürdőtípusonként kategorizál. Pl.: 1,35 m vízmélység alatt nem kötelező a szakképzett uszodamester, vagy úszómester jelenléte, elegendő a medencefelügyelő személy.

7. Módosulnak a vízvizsgálatra vonatkozó előírások. Kibővültek a vizsgálandó paraméterek, változik a vizsgálati gyakoriság például a 2/b típusú fürdőkben elegendő a negyedévenkénti akkreditált mintavétel és laborvizsgálat.

8. Bizonyos esetekben előírja a medencék légteréből történő mintavételt és vizsgálatot (trihalometánok, benzol). Például aktív klórral (klórgáz, hipokloritok) fertőtlenített fedett medencék esetében, vagy a medencevíz ismételt, súlyos szennyezése esetén.

9. Az új jogszabály kiemeli a vizes játszótereket. Ezen egységek is közhasználatú fürdőnek minősülnek. Négy kategóriára osztja, A, B, C és D típusokat különböztet meg, ezen kategóriák alapján szabályozza az egységekre vonatkozó előírásokat.

10. Adatszolgáltatási kötelezettség: az üzemeltető gondoskodik arról, hogy az általa végzett és végeztetett valamennyi fürdővízre vonatkozó akkreditált laboratóriumi vízvizsgálat eredménye az adatok rendelkezésre állását követő 5 napon belül a HUMVI rendszerbe feltöltésre kerüljön. Ezzel az üzemeltető a tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz az illetékes egészségügyi államigazgatási szerv felé.

11. Szabályozza a fürdővízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírásokat, meghatározza a fürdővízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek nyilvántartásba vételének és a technológiák fürdővízbiztonsági engedélyezésének feltételeit.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.