Január 12-én lépett hatályba a 1/2023. (I. 12.) BM rendelet az egyes ivóvíz-használattal összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról, ami módosította a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendeletet is.

Legionella rendelet

Fontosabb változások összefoglalva:

  1. A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmény közé bekerültek a munkahelyek, korábban csak a közforgalmú létesítmények tartoztak ide.

„Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmény: olyan közintézmény, valamint munkahelyként szolgáló épület, amelyben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg található”

  1. Pontosításra került a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közeg fogalma. A  bölcsődék nem tartoznak ebbe a kategóriába. Kikerültek továbbá a magánszálláshelyek és a falusi szálláshelyek (ivó- és használati melegvíz tekintetében). A fogalom bővült a sportközpontokkal, valamint a büntetés-végrehajtási intézetekkel. Továbbá az ide tartozó létesítményeknél nem csak a használati melegvíz, hanem az ivóvíz is kockázati közegnek számít.

„fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közeg: a nedves hűtőtornyok hűtővize, a Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben üzemelő aeroszol előállító melegvizű medencék (különösen pezsgőmedencék, élménymedencék, hidroterápiás kezelők) vize, az egészségügyi intézmények és a bölcsődék kivételével a szociális intézmények ivó- és használati melegvize, a magánszálláshelyek és falusi szálláshelyek kivételével a szálláshelyek ivó- és használati melegvize, a sportközpontok ivó- és használati melegvize, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek ivó- és használati melegvize”

  1. A vízhőmérséklet mérést kalibrált vízhőmérővel kell végezni.

„vízhőmérséklet mérése: a végkifolyókon végzett hőmérsékletmérés, amelyet kalibrált vízhőmérővel kell végezni meleg víz esetén a víz egyperces, hideg víz esetén annak kétperces kifolyatását követően.”

  1. A kockázatértékelést az NNK által kiadott módszertani útmutató szerinti gyakorisággal (jelenleg évente) kell felülvizsgálni.

„A kockázatbecslést a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) által kiadott módszertani útmutató szerinti gyakorisággal felül kell vizsgálni. Ha a létesítmény üzemeltetésében olyan változás következik be, amely a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg paramétereit érinti, a kockázatbecslést a változást követően 30 napon belül ismételten el kell végezni.”

  1. A fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közegekből, illetve a magas kockázatú létesítményeknél az ivóvízből is kötelező a monitoring vizsgálat.

„Ivó- és használati melegvízből Legionella-csíraszám-meghatározást évente egyszer kell végezni a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de épületenként legalább egy, a melegvíz előállítás helyétől távol eső végkifolyón vagy az expozíció szempontjából leginkább releváns ponton.”

  1. A mintavételt akkreditált módon kell végezni.

„A Legionella-csíraszám meghatározásához a mintavételt akkreditált módon kell végezni az EN ISO 19458 szabvány „a)” mintavételi céljával összhangban.”

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.