Távmunkának minősül, amikor a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.

Akár heti 2-3 napot is dolgozhatnak távmunkában a munkavállalók (megállapodás kérdése), ezt részbeni távmunkának nevezzük.

A munkavédelmi törvény szerint kétféle távmunkavégzés van:

  • számítástechnikai eszközzel végzett
  • nem számítástechnikai eszközzel végzett.

A munkáltatóval kötött megállapodás alapján a távmunkavégzés a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Ilyen esetben a munkáltató kockázatértékelést végez a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról, amelynek fenntartásáról a munkavállaló gondoskodik.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a munkáltató felelőssége.

távmunka

Számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót.

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a tevékenység munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható. A helyszínről a felek írásban állapodnak meg.

A munkakörülmények megfelelőségéről a munkáltatónak rendszeresen meg kell győződnie.

A távmunkavégzés során a feladatok ellátásával kapcsolatos költségek megtérítése megállapodás alapján történik.

Előzetes tájékoztatás alapján a hatóság is végezhet ellenőrzést a távmunkavégzés helyszínén.

A munkavédelmi oktatás során fontos kitérni a munkavégzés során felmerülő veszélyekre, egészségkárosító kockázatokra, valamint a szükséges megelőző és védőintézkedésekre.

A távmunkavégzés ideje alatt bekövetkezett balesetet a munkavállalónak azonnal jeleznie kell a munkáltató felé. A munkáltatónak ki kell vizsgálnia az esetet és eldönteni, hogy munkabalesetnek minősíti-e. Amennyiben igen, ki kell vizsgálnia a baleset körülményeit.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.