Veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartás vezetése

A Munkavédelmi Törvény a munkavállalók munkahelyi expozíciójára vonatkozó expozíciós nyilvántartás elkészítését, vezetését írja elő a veszélyes anyagok tekintetében. Az expozíciós nyilvántartást minden munkavállaló esetében vezetni kell, akik veszélyes anyagok...

Munkahelyre való visszatérés a Covid-19 után

A Covid-19-el kapcsolatos munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések kiindulópontját is a fizikai és a pszichoszociális munkakörnyezetekben rejlő kockázatok értékelése és azonosítása jelenti. A munkáltatók kötelesek felülvizsgálni kockázatértékelési...