online tanácsadás

Cégünk ingyenes tanácsadást nyújt munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, kémiai biztonsági témakörökben. Kérjük, tegye fel kérdését az alábbi űrlap kitöltésével. Szakértőink rövid időn belül válaszolnak a megadott e-mail címre. Adatait az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeljük.

Forduljanak hozzánk bizalommal, várjuk a fenti témakörökben kérdéseiket!

Korábban megválaszolt érdekesebb kérdések-válaszok az oldal alján olvashatóak.

  .
  Milyen időszakonként kell elkészíteni, felülvizsgálni a munkavédelmi kockázatértékelést?

  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII tv. 54.§ (3) bekezdése szerint: „A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.”

  A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdése szerint „A munkáltató – amennyiben a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége indokolt esetben nem ír elő nagyobb gyakoriságot – a kockázatbecslést legalább kétévenként megismételteti.”

  A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése szerint „A kockázat becslését évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.”

  Kinek és milyen esetben kell hulladék adatszolgáltatást készítenie?

  A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség előírásait a 309/2014 (XII. 11.) Kormányrendelet tartalmazza.

  Ennek megfelelően adatszolgáltatásra kötelezett: a hulladék termelője, a hulladék gyűjtője, a hulladék kereskedője, a hulladék kezelője, hulladéklerakók üzemeltetője, utógondozója.

  A hulladék termelőjének abban az esetben kell adatot szolgáltatnia, amennyiben a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja:

  1. a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
  2. b) nem veszélyes hulladék esetén – a c) pont kivételével – a 2000 kg-ot,
  3. c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.
  Milyen esetben kötelező tűzvédelmi szabályzatot készíteni?

  30/1996. (XII. 6.) BM rendelet  alapján a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, amennyiben:

  • a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
  • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
  • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.
  Mikor kell munkahelyi zajvizsgálatot végezni?

  A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint zajmérést kell végezni:

  • új munkahely létesítése, illetve új munkaeszköz (pl. gép, berendezés) üzembe helyezése esetén,
  • meglévő munkahely, munkaeszköz átalakításakor, új helyre telepítésekor, valamint technológia- és termékváltás esetén, ha az átalakítás, illetve a változás a zajexpozíció mértékét módosíthatja,
  • munkakör kialakításakor,
  • a munkavállalót érő zajexpozíció meghatározásakor.
  Mikor kell a biztonsági adatlapot aktualizálni?

  A dokumentumot haladéktalanul aktualizálni kell:

  – ha új veszélyességi adatok állnak rendelkezésre

  – ha olyan új adatról van tudomásunk, amely hatással lehet a kockázatkezelési intézkedésekre

  – ha az anyag/keverék engedélyköteles vagy korlátozás alá esik.

  Mikortól és melyik termékek címkéjén kell feltüntetni az UFI kódot?

  2021-től az egyedi formulaazonosítót (UFI) is fel kell majd tüntetni az egészségi vagy fizikai veszélyesség tekintetében osztályozott valamennyi termék esetén.

  Mit kell tudni a PCN bejelentésről?

  Az egészségi vagy fizikai veszélyesség tekintetében osztályozott termékeket forgalomba hozó importőröknek és továbbfelhasználóknak a CLP-rendelet értelmében meg kell adniuk a termékre vonatkozó bizonyos információkat – beleértve az UFI-t is – a toxikológiai központok általi használatra.

  A bejelentési kötelezettség a keverék végfelhasználásától függően fokozatos rendszerben kerül bevezetésre:

  • 2021. január 1-től a lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékekre vonatkozóan,
  • 2024. január 1-től az ipari felhasználásra készült keverékeket illetően, valamint
  • 2025. január 1-től a vonatkozó határidők előtt a nemzeti rendszer (OSZIR) szerint már bejelentett keverékek esetén.

  Tehát amennyiben az adott terméket már a vonatkozó határidők előtt bejelentették, akkor lehet élni a legkésőbb 2025. január 1-ig tartó átmeneti időszak nyújtotta mentességgel.

  Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által létrehozott bejelentési portál (PCN portál) biztosít lehetőséget a bejelentés megtételére.

  Mikor célszerű a doziméteres zajvizsgálat alkalmazása?

  A személyi doziméteres zajexpozíció vizsgálatot abban az estben javasoljuk, amikor a dolgozó a műszakidő alatt változó tevékenységet folytat, illetve változó munkahelyeken végez tevékenységet. Továbbá, ha kíváncsiak vagyunk a teljes munkaideje során érő zajhatásokra. A zajdózismérő előnye, hogy zajexpozíció vizsgálathoz szükséges paramétereket a műszer folyamatosan gyűjti és másodpercenként rögzíti. Ez alapján tudjuk meghatározni a munkavállalók napi 8 óra megítélési időre vonatkoztatott zajexpozícióját. A vizsgálat eredményeit grafikusan, diagramon is ábrázoljuk.