A Covid-19-el kapcsolatos munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések kiindulópontját is a fizikai és a pszichoszociális munkakörnyezetekben rejlő kockázatok értékelése és azonosítása jelenti.

A munkáltatók kötelesek felülvizsgálni kockázatértékelési gyakorlatukat, ha a munkafolyamatban változás következik be. A munkavédelmi szabályok szerint a munkáltatói kockázatértékelésnek az otthoni munkakörnyezet munkabiztonsági szempontú alkalmasságára is ki kell terjednie. A kockázatértékelés felülvizsgálatát követően ki kell dolgozni egy intézkedési tervet.

A munkavállalók és mások védelme a COVID-19 kitettségének egyik legfontosabb módja a munkahelyi megfelelő tisztítási és fertőtlenítési intézkedések végrehajtása.

Ha lehetséges, a szolgáltatásokat távmunkában kell végezni. Kizárólag a munka szempontjából alapvető fontosságú munkavállalók jelenjenek meg a munkahelyen.

A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti (pl. testhőmérséklet mérése, gyorsteszt).

A telephelyi visszarendeződés utáni munkafeltételek meghatározását követően a munkáltató köteles a munkavállalókat az általuk értett nyelven írásban tájékoztatni, illetve oktatni az új munkavédelmi feltételekről. Fontos hangsúlyozni a dolgozóknak, hogy csak egészségesen menjenek dolgozni, ha bármilyen tünetet észlelnek magukon, akkor hívják fel a háziorvosukat, és ne kezdjék meg a munkát.

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.