Raklapos állványrendszer felülvizsgálat, tárolóeszközök időszakos felülvizsgálata

Cégünk vállalja raklapos állványrendszer felülvizsgálat elvégzését, tárolóeszközök időszakos felülvizsgálatát, munkavédelmi ellenőrzését.

Egy raktár üzemeltetése során alapvető követelmény a biztonságos működtetés. A tárolóeszközök a mindennapi használat során károsodhatnak, sérülhetnek, ami veszélyezteti a biztonságos raktári munkavégzést. Ezért a tárolóeszközöket (raklapos állványrendszereket) biztonsági szempontból meghatározott módon rendszeresen ellenőrizni kell, különös tekintettel a sérülésekre, károsodásra. A javításokat időben és hatékonyan kell elvégezni, kellő figyelmet szentelve a rendszer biztonságára.

Az MSZ EN 15635:2009 szabvány szerint az állványrendszerek időszakos felülvizsgálatát legalább 12 havi gyakorisággal kell elvégezni.

 

Tárolóeszközök felülvizsgálatára vonatkozó követelmények, munkavédelemi előírások

MSZ EN 15635:2009   Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Tároló eszközök alkalmazása és karbantartása

1993. évi XCIII. törvény szerint a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

10/2016. (IV.5.) NGM rendelet szerint a munkáltató köteles a munkavállaló munkavégzéséhez olyan munkaeszközt rendelkezésre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körülmények között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatra.

Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől – a szerelést követően, de még a használatba vétel előtt és minden egyes új telephelyre vagy munkahelyre történő mozgatás után felülvizsgálat keretében kell meggyőződni a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről.

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat gyakoriságát és módját írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira.

 

Állványrendszer felülvizsgálat módja

A raklapos állványrendszer felülvizsgálatát az MSZ EN 15635:2009 szabvány szerint végezzük.

A felülvizsgálat a megbízó telephelyén üzemi körülmények között történik. A vizsgálat kiterjed a tárolóeszköz munkavédelmi megfelelőségére a vonatkozó követelmények, előírások alapján. A biztonsági követelmények ellenőrzése, továbbá a használat munkakörnyezetre gyakorolt hatása szemrevételezéssel és mérőeszközös vizsgálattal történik.

 

Tárolóeszköz felülvizsgálat főbb szempontjai

  • szerkezet épsége, sérülésmentessége
  • alkatrészek állapota
  • az állványt terv szerint építették-e meg?
  • tájékoztatók, feliratok megléte
  • megfelelő rögzítés stb.

 

Raklapos állványrendszer felülvizsgálatának értékelése

A feltárt hiányosságok, hibák, sérülések okozta kockázatok mértékét az MSZ EN 15635:2009 szabvány szerint három kockázati csoportba soroljuk: zöld szint, sárga fokozatú kockázat, piros fokozatú kockázat.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

állványrendszer felülvizsgálat