Munkavédelmi oktatás

Cégünk vállalja az oktatási tematika kidolgozását, munkavédelmi oktatás megtartását. Az oktatások elvégzését online oktatás formájában is vállaljuk.

Mind a munkavállaló, mind a munkáltató kötelessége a helyes munkavédelmi szemlélet kialakítása, a munkahelyeken, munkakörökben felmerülhető veszélyek, ártalmak felismerése és ezek megelőzése, a megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése és helyes alkalmazása.

 

 Munkavédelmi oktatás jogszabályi előírásai:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

 1. § „(1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
  a) munkába álláskor,
  b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  d) új technológia bevezetésekor
  elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.”
  (2) „Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

 

Előzetes munkavédelmi oktatás:

Az újfelvételes munkavállalók előzetes munkavédelmi oktatását a felvételt követően, de a tényleges munkakezdést megelőzően kell megtartani. Az oktatás: elméleti és gyakorlati oktatási részből áll, és ezt követi az ismeretek elsajátítását igazoló beszámoltatás vagy visszakérdezés.

 

Ismétlődő munkavédelmi oktatás: 

Az ismétlődő oktatás gyakoriságát a munkáltató határozza meg a munka jellegének, a kockázatoknak megfelelően, lehetőleg munkakörönként. Célszerű valamennyi munkakört betöltő munkavállalót tényleges oktatásban részesíteni, legalább évente.

 

Rendkívüli oktatás:

A rendkívüli oktatás munkavédelmi célja, hogy tanulságos eseményhez kötődően (pl.: egy súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, üzemzavar, kvázi baleset) alkalmat biztosítson a megelőzés kérdéseinek, tanulságainak megbeszélésére. Indokolhatja az ilyen oktatás megtartását egy átfogó hatósági ellenőrzésből levonható tanulságok elemző megtárgyalása.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

munkavédelmi oktatás