Munkahelyi rezgésmérés, rezgésexpozíció meghatározása

 

Cégünk vállalja a munkahelyi rezgésmérés elvégzését, rezgésexpozíció meghatározását.

A rezgésexpozíció következtében kialakuló elváltozások maradandó egészségkárosodást, munkaképesség-változást eredményezhetnek, ezért a rezgésexpozíciónak kitett dolgozók egészségének védelme igen fontos feladat. A rezgések érinthetik az egész szervezetet, vagy annak csak egyes részeit. Ennek alapján kétféle rezgésexpozíciót különböztetünk meg: általános, vagy egésztestre ható rezgést és lokális vagy helyileg ható kéz/karra ható rezgést.

Mvt. 54. § (2) bekezdése szerint a munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

A rezgésexpozíció meghatározását és a vonatkozó határértékeket a 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet „a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről” tartalmazza.

 

A munkahelyi rezgésmérés módja

Kéz/kar rezgés mérése, értékelése:

A használt mérőműszernek és mérési módszernek meg kell felelnie az MSZ EN ISO 5349-1:2001 szabvány 4. pontjának. A kétkezi eszközöknél külön-külön mindegyik kézen el kell végezni a mérést. Az expozíciót a két mérés közül a magasabb értékre kell meghatározni, de a másik értékről is lehet információt szolgáltatni.

A kéz/kar rezgésexpozíció meghatározása az MSZ EN ISO 5349-1:2001 szabvány 5. pontja által meghatározott módon történik. Egyirányú gyorsulásérzékelő és/vagy vektoriálisan nem összegző mérőműszer használata esetén az MSZ EN ISO 5349-2:2001 szabvány 6.1. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

 

Egész testre ható rezgés mérése, értékelése:

A mérésnél a használt mérőműszernek és mérési módszernek meg kell felelnie az MSZ ISO 2631-1:2002 szabvány 5. pontjában foglaltaknak.

A rezgésexpozíció meghatározása az MSZ ISO 2631-1:2002 szabvány 6.1. és 6.5. pontja által meghatározott módon, értékelése a szabvány 7. fejezetében foglaltak figyelembevételével – ülő vagy álló dolgozóra meghatározott derékszögű koordináta rendszerben – 8 órára vonatkoztatott négyzetes középérték (egyenértékű rezgésgyorsulás) számítása alapján történik. Ha a rezgés két vagy több irányban összemérhető nagyságú, akkor az egészségkárosodási kockázatot a vektoriálisan összegzett eredő érték alapján kell értékelni.

 

Rezgésexpozíciós határértékek (a 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet szerint):

Kéz/kar rezgés esetén:

  • a napi megengedett expozíciós határérték napi 8 órás referencia-időszakra vonatkoztatva, négyzetes középértékben (rms-ben) mérve 5 m/s2, hideg/nedves munkakörnyezetben 2,5 m/s2. Továbbá az S időállandóval mért legnagyobb súlyozott gyorsulás az 50 m/s2-et nem lépheti túl,
  • a prevenciós határérték napi 8 órás referencia-időszakra vonatkoztatva 2,5 m/s2,
  • a határérték napi 8 órás behatási időtartamra van megállapítva. Ettől eltérő expozíciós idő esetén a határérték kiszámítására az MSZ EN ISO 5349-1:2001 szabvány 5.3. pontban megadott (2) képlet az irányadó.

 

Egész testre ható rezgés esetén:

  • a napi megengedett expozíciós határérték 8 órás referencia-időszakra vonatkoztatva 1,15 m/s2. A pillanatnyi rezgésgyorsulás csúcsértéke S időállandóval mérve a 10 m/s2-et nem haladhatja meg,
  • a prevenciós határérték 8 órás referencia-időszakra vonatkoztatva 0,5 m/s2.

A vizsgálatot munkahelyi zaj- és rezgésvédelem szakterületre az egészségügyi miniszter rendelete alapján engedéllyel rendelkező szakértői jogosultsággal végezzük.

Rezgésméréssel kapcsolatos bővebb információkért keressék fel a zajmeres-szakerto.hu oldalunkat.​

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

rezgésmérés