Egyéni védőeszköz juttatási rend készítése

Cégünk vállalja az egyéni védőeszköz juttatási rend kidolgozását, a dokumentáció elkészítését.

A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szerint:

Ha megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el, és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.

A kockázatbecsléshez, valamint a hatékony védelmet nyújtó védőeszköz kiválasztásához, a védőeszközhasználat szabályainak megállapításához a munkáltató szükség esetén szakértőt vesz igénybe.

A kockázatbecslésre, a védőeszköz kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a szakértői véleményeket és ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával kapcsolatos egyéb dokumentumokat a munkáltató naprakészen tartja nyilván, és azokat az ellenőrzést végző hatóság kérelmére bemutatja.

 

Az egyéni védőeszköz juttatási rend tartalmazza:

  • egyéni védőeszköz kiválasztását
  • védőeszköz használatát, karbantartását
  • egyéni védőeszköz beszerzését, átadását
  • védőeszközök ellenőrzésének módját
  • szükséges védőeszközök munkakörönkénti meghatározását

A munkavállalók egyéni védőeszközzel történő ellátása a munkáltató kötelezettsége és felelőssége. Annak érdekében, hogy azonos feltételek és körülmények valósuljanak meg az egyéni védőeszköz ellátás biztosításában, a munkavédelmi törvény előírása alapján az eljárás rendjét (egyéni védőeszköz juttatási rend) a munkáltatónak írásban kell rögzítenie.

Az egyéni védőeszközöknek nincs kihordási ideje. Az egyéni védőeszköz cseréjét abban a pillanatban biztosítani kell, amikor az elvesztette védelmi képességét. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen köteles biztosítani a munkavállaló részére, azért semmiféle ellenszolgáltatást nem kérhet. A munkavállaló ugyanakkor a részére rendelkezésre bocsátott egyéni védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve azt az esetet, ha a munkavégzés a telephelyen kívül történik és ott egyéni védőeszköz viselése szükséges. Az egyéni védőeszközök egyes csoportjainak védelmi képessége időhatárokhoz kötött.

A munkáltató a munkavállaló részére kizárólag csak érvényes minősítő bizonyítvánnyal, illetve a vonatkozó rendelet szerinti gyártói minőségi bizonyítvánnyal ellátott egyéni védőeszközt adhat. EK megfelelőségi nyilatkozat, illetve EK típustanúsítvány szükséges a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendeletnek megfelelően.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

egyéni védőeszköz juttatási rend