Zajkibocsátási kérelem elkészítése

Cégünk vállalja a zajkibocsátási kérelem elkészítését és ügyintézését, illetve a szükséges zajvizsgálat, zajmérés elvégzését.

Az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.

Azokra a zajtól védendő épületekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy szezonálisan használnak, csak a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani.

Az üzemi létesítmény zajkibocsátását a rendszeresen előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni.

 

A zajkibocsátási kérelem elkészítésére vonatkozó előírások

Amennyiben a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületén zajtól védendő épület, helyiség található, akkor a környezeti zaj és rezgés elleni védelme egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj-rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerint nem kell környezeti zaj kibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

 

A zajkibocsátási kérelem mellékletei

A zajkibocsátási kérelemhez mellékelni kell az elvégzett zajkibocsátás vizsgálati eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt.

Amennyiben külön jogszabály vagy a környezetvédelmi hatóság előírása értelmében a zajforrás hatásterületét méréssel vagy számítással kell meghatározni, a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

  • a tervezett állapotot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit,
  • a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket.

A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

 

Zajkibocsátási határérték megállapításának igazgatási szolgáltatási díja a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet szerint

Zajkibocsátási határérték megállapítása, abban az esetben, ha a területi környezetvédelmi hatóság jár el igazgatási szolgáltatási díj köteles, melynek összege a zajforrás üzemeltetője alapján:

  • egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, költségvetési szerv esetén: 112 500 Ft.
  • minden egyéb esetben: 150 000 Ft.

Zajméréssel kapcsolatos bővebb információkért keressék fel a zajmeres-szakerto.hu oldalunkat.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

 

zajkibocsátási kérelem