Vegyifülkék biztonsági felülvizsgálata, vegyifülke felülvizsgálat

Cégünk vállalja vegyifülkék biztonsági felülvizsgálatát (vegyifülke felülvizsgálat), munkavédelmi ellenőrzését.

A megfelelő elszívás biztosítása a laboratóriumokban munkabiztonsági követelmény. Segítségével elkerülhető az egészséget károsító anyagokkal (veszélyes gázok, gőzök, aeroszolok, porok) való érintkezés, a veszélyes expozíció. A laboratóriumokban a megfelelő elszívás vegyifülkékkel biztosítható. A vegyifülkék rendszeres ellenőrzése a dolgozók biztonságát, egészségét szolgálja.

 

Vegyifülke felülvizsgálatára vonatkozó előírások

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt.

A Mvt. 23. § (1) bekezdése szerint a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

Az MSZ EN 14175 szabványsorozat előírásai szerint a laboratóriumi elszívók mechanikai és légtechnikai funkciójának ellenőrzését üzembe helyezésük előtt, valamint évente kell elvégezni.

 

Vegyifülke felülvizsgálat módja

A vegyifülkék biztonsági felülvizsgálatát az MSZ EN 14175-3, MSZ EN 14175-4 szabványok szerint végezzük.

A vizsgálat során meghatározásra kerül:

  • vegyifülke besorolása, funkciója
  • vegyifülke méretei
  • számított légcsere
  • légsebesség meghatározása a vegyifülke ajtónyílásának síkjában
  • munkalap megvilágítása
  • vegyifülke műszaki, munkabiztonsági állapota

 

Vegyifülkék elszívásának, megvilágításának értékelése

A vegyifülkék elszívásának minimális mértékét az MSZ 6619:1970 szabvány Biztonsági Előírásokkal foglalkozó 2. pontjának 2.01-es alpontja határozza meg:

„A vegyifülke elszívásos szellőztetését úgy kell méretezni, hogy nyitott ajtó mellett a munkatérben folytatott műveletek pora, gőze vagy gáza a helyiség levegőjét ne szennyezze, a munkatérben folytatott műveletet ne zavarja, és az átlagos légsebesség teljesen nyitott ajtó mellett, az ajtónyílás keresztmetszetében legalább 0,15 m/s értéket érjen el, az óránként elszívott légmennyiség pedig a vegyifülke munkatér-köbtartalmának legalább 300-szorosa legyen.”

A vegyifülkék megvilágításának erősségét a fenti szabvány 2.15-ös alpontja határozza meg:

„A munkalap megvilágításának erőssége legalább 500 lx legyen.”

 

A vizsgálatot, méréseket hitelesített műszerekkel végezzük, a vizsgálatról jegyzőkönyvet készítünk.

 

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

vegyifülke felülvizsgálat