Tisztaterek vizsgálata, részecskekoncentráció mérés, részecskeszám meghatározása 

Cégünk vállalja részecskekoncentráció mérés elvégzését, részecskeszám meghatározását, tisztaterek légterének vizsgálatát.

A tisztatér általában egy üzemi vagy laboratóriumi terület, melyben légtechnikai berendezésekkel alacsony részecskekoncentrációjú légteret tartanak fenn. Tisztatereket olyan speciális gyártási eljárásoknál és vizsgálati módszereknél alakítanak ki, ahol problémát jelenthetnek a levegőben szálló porszemek, aeroszol részecskék és különféle gázok, gőzök.

 

Tisztaterek vizsgálatára vonatkozó szabványok, tisztasági besorolások:

MSZ EN ISO 14644-1 Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek (ISO 14644-1:2015)

US FED STD 209E az Egyesült Államok tisztatéri szabványa

BS 5295 brit tisztatéri szabvány

EU Good Manufacturing Practice

 

Részecskekoncentráció mérés módja:

A részecskeszám meghatározása az MSZ EN ISO 14644-1 szabvány előírásai alapján történik. A vizsgálatot egy univerzális részecskeszámláló készülékkel végezzük. A részecskeszámláló hat különböző részecskeméretet tud egyszerre mérni. A részecskeszámláló segítségével pontosan mérhető a levegőben lévő szennyeződések mennyisége, koncentrációja.

A tisztatér alapterülete alapján meghatározzuk a mintavételi pontok számát, a kijelölt mintavételi pontokon elvégezzük a méréseket, majd meghatározzuk a tisztatér légterének átlagos részecskeszám koncentrációját (részecske/m3).

 

Tisztasági besorolások értékelése:

A tisztatér értékelését, osztályba sorolását az MSZ EN ISO 14644-1:2016 szabvány 4.3. pontjában lévő 1. táblázat szerint határoztuk meg.

Tisztasági osztály maximum részecske db/m³[a]
≥ 0,1 µm ≥ 0,2 µm ≥ 0,3 µm ≥ 0,5 µm ≥ 1 µm ≥ 5 µm
ISO 1 10[b] [d] [d] [d] [d] [e]
ISO 2 100 24[b] 10[b] [d] [d] [e]
ISO 3 1000 237 102 35[b] [d] [e]
ISO 4 10000 2370 1020 352 83[b] [e]
ISO 5 100000 23700 10200 3520 832 [b][e]
ISO 6 1000000 237000 102000 35200 8320 293
ISO 7 [c] [c] [c] 352000 83200 2930
ISO 8 [c] [c] [c] 3520000 832000 29300
ISO 9 [c] [c] [c] 35200000 8320000 293000

 

a: az alábbi koncentrációk kumulatív mennyiségek, azaz egy tisztasági kategóriában a megengedett maximális mennyiségek egy adott méretű, vagy annál kisebb összes részecskére vonatkoznak.

b: ezen értékek ellenőrzésekor a mintavételezéshez igen nagy levegőtérfogat vizsgálatára lehet szükség, melyekre a szabvány külön ajánlásokat tesz.

c: ezen értéket az adott tisztasági osztályban nem specifikálják, ugyanis az igen nagy koncentrációértékek miatt a határértéknek nem lenne jelentősége.

d: az ilyen kicsi koncentrációk mérése a technikai nehézségek miatt nem praktikus, így ezen értékeket a szabvány nem specifikálja.

e: az 1 μm-nél nagyobb részecskék kis koncentrációjának mérése problémákba ütközik, mert a mérőberendezés maga is elnyel belőlük egy nehezen kontrollálható hányadot. Emiatt ezen értékeket nem specifikálják. 

 

A tisztatér megfelel az előírt levegőtisztasági besorolásnak és követelményeknek, ha a részecskekoncentrációk átlaga (részecskék száma köbméterenként) az egyes mintavételi helyeken mérve nem haladja meg a fenti táblázatban meghatározott koncentrációs határértékeket.

A vizsgálatot, méréseket kalibrált műszerrel végezzük, a vizsgálatról jegyzőkönyvet készítünk.

 

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

 

részecskekoncentráció mérés