Pontforrás engedélykérelem összeállítása, pontforrás mérés

Cégünk vállalja a pontforrás engedélykérelem összeállítását, hatósági ügyintézést, valamint pontforrás mérés elvégzését akkreditált laboratórium bevonásával.

 

Pontforrás engedélykérelem

Helyhez kötött légszennyező pontforrás a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

A környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, a benyújtásra kerülő engedélykérelem alapján.

A létesítési engedélykérelem (pontforrás engedélykérelem) dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.

 

Helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának ellenőrzése (pontforrás mérés)

A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti.

6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését:

  • folyamatos méréssel,
  • időszakos méréssel vagy
  • számítással, műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével kell elvégezni.

Pontforrás mérés elvégzését, helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátás ellenőrzését végző szervezetnek (minőségirányítási követelmények):

  • rendelkeznie kell megfelelő akkreditálással,
  • el kell végeznie az ellenőrző kalibrálást,
  • kétévente részt kell vennie a Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont által szervezett intézménylaboratóriumi körmérésen.

 

Pontforrás mérés gyakorisága

Időszakos méréssel kell elvégezni a szennyezőanyagok kibocsátásának ellenőrzését:

  • a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet melléklet 2.1.1. pont 5. és 7. sorában, 9. sorában a cianidokra vonatkozóan és a 6. melléklet 2.5.1. pontjában szereplő anyagokat kibocsátó pontforrásnál évente,
  • a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. mellékletben meghatározott légszennyező tevékenységek esetében az ott meghatározott gyakorisággal.

 

Az időszakos mérési kötelezettség gyakoriságát a környezetvédelmi hatóság írja elő. Az időszakos mérés időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot legalább 15 nappal a tervezett mérést megelőzően értesíteni kell.

Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet az üzemeltetőnek úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.

 

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

pontforrás engedélykérelem