Online oktatás (online munkavédelmi oktatás, online tűzvédelmi oktatás)

Cégünk vállalja az online munkavédelmi oktatás, online tűzvédelmi oktatás lebonyolítását.

A munkavédelmi és tűzvédelmi online oktatás partnereink részére regisztrációt követően vehető igénybe.

Azoknak a Cégeknek ajánljuk, ahol nincs lehetőség állandó munka- és tűzvédelmi szakember jelenlétére, így az oktatások naprakészen tartására. Előzetes, illetve ismétlődő oktatás megtartására egyaránt alkalmas. 

Az oktatási anyag két részből áll, egy munkavédelmi és egy tűzvédelmi diasorból. A képzés minden lényeges információt tartalmaz a munkavédelem és tűzvédelem témakörben, amit az alkalmazottaknak tudniuk kell a biztonságos munkavégzés érdekében.

Az online felület vizsgára is lehetőséget ad teszt formájában. Az oktatás és a vizsga csupán 30 percet vesz igénybe témakörönként. A teszt kitöltését követően 24 órán belül megküldjük a teszt eredményét, illetve az oktatás elvégzéséről szóló igazolást elektronikus formában.

 

Munkavédelmi oktatás jogszabályi előírásai

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

55. § „(1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.”
(2) „Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

 

Tűzvédelmi oktatás jogszabályi előírásai

1996. évi XXXI. törvény

22 § (3) * A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet  7 § (6) * A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti. Azokban az esetekben, ahol a jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatás tananyagát kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti.

 

Online munkavédelmi oktatás tematikája

 • Munkavédelmi alapfogalmak
 • Munkavégzés személyi feltételei
 • A biztonságos munkavégzés tárgyi feltételei
 • Munkavédelmi oktatás
 • Teendők munkabaleset bekövetkezése esetén
 • Munkabalesetek bejelentése
 • Munkabalesetek munkáltatói kivizsgálása
 • A munkakörnyezetben előfordulható veszélyek
 • Pszichoszociális kockázati tényezők
 • Hosszú távú stressz hatás következményei
 • Egyéni védőeszköz biztosítása
 • Képernyő előtti munkavégzés
 • A képernyős munkahely kialakításának követelményei

 

Online tűzvédelmi oktatás tematikája

 • Munkáltató tűzvédelmi feladatai
 • Munkavállalók tűzvédelmi feladatai
 • Tűzjelzés általános szabályai
 • Tűz jelzése a létesítményen belül
 • Beavatkozás tűzeset bekövetkezése esetén a katasztrófavédelmi hatóság (tűzoltóság) megérkezéséig
 • Létesítmény kiürítése
 • Általános tűzmegelőzési szabályok
 • Egyéb előírások

 

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

 

online oktatás