Munkavédelmi üzembe helyezés, előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálat, időszakos biztonsági felülvizsgálat

Cégünk vállalja munkavédelmi üzembe helyezés, előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálat, időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzését veszélyes, nem veszélyes gép, berendezés, munkaeszköz esetén.

A 1993. évi XCIII. törvény szerint: a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, a veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.

 

Előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálat:

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele az előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek.

 

Időszakos munkavédelmi szempontú vizsgálat (időszakos biztonsági felülvizsgálat):

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerint: az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő. A felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia. Az üzemeltető munkáltató a felülvizsgálatot követő vizsgálatig köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

 

Vizsgálni szükséges:

  • Veszélyes gépek gépeket

Mvt. 21. § szerint az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (munkavédelmi üzembe helyezés) A veszélyesnek minősülő munkaeszközöket az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a. számú melléklete határozza meg.

  • Nem veszélyes gépeket

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszköz, amely a károsító hatások lehetősége miatt, a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő.

 

Vizsgálati módok:

  • Szemrevételezéssel
  • Működtetéssel: üzemszerű működtetéssel vizsgáljuk a kollektív védőeszközöket, védőberendezéseket, kezelőelemeket, jelzőberendezéseket, a gép mozgástartományait, a veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezőket, amelyek csak valamilyen működtetéssel jönnek létre, vagy érik el szélső értéküket, illetőleg csak így mérhetők, a gép fő részeinek, illetőleg egyes funkcióinak egymásra hatását, szétválasztottságát és annak reteszelését, a gépsor elemeinek összekapcsolódásából eredő járulékos veszélyeket, illetve azok elhárításának módját és reteszeléseit.
  • Méréssel: méréssel állapítjuk meg a mérhető tulajdonságoknak a munkavédelmi követelményekben megadott értékeit. A mérési eredményeket összevetejük a dokumentáció adataival és a szabványok követelményeivel.

 

A vizsgálatok elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

munkavédelmi üzembe helyezés