Munkavédelmi szabályzat készítése

A munkavédelmi szabályzat elkészítése nem jogszabályi követelmény. A munkavédelmi kötelezettségeket a munkáltató elkészítheti egyedi utasítások, szabályzatok formájában is (pl.: egyéni védőeszköz juttatás rendje, foglalkozásegészségügyi vizsgálatok rendje), de sokkal praktikusabb az egyedi szabályzatok, dokumentációk helyett, összefoglalva egyetlen közös dokumentumban a munkavédelmi szabályzatban dokumentálni. Az egyes munkáltatóknál a munkavédelmi szabályzat bevezetése alkalmas a munkavédelmi törvény által nem szabályozott területek kezelésére is.

A munkavédelmi szabályzat a cégek számára egységes szerkezetben tartalmazza a vezetők és beosztottak munkavédelmi feladatait, az alkalmazás munkavédelmi feltételeit, a munkavédelmi oktatások rendjét, az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések juttatásának szabályait, foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendjének meghatározását, valamint a munkavégzésre vonatkozó általános munkavédelmi követelményeket, továbbá rögzíti a munkavédelmi eljárások rendjét.

A szabályzat a vállalkozás belső munkavédelmi szabálya, amely meghatározza a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésének feltételeit.

 

A munkavédelmi szabályzat tartalma:

 • munkavédelmi ügyrend
 • az alkalmazás munkavédelmi feltételei
 • foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendje
 • munkavédelmi oktatások, vizsgáztatások rendje
 • egyéni védőeszköz juttatási rend
 • biztonságos munkavégzésre vonatkozó rendelkezések
 • létesítéssel kapcsolatos munkabiztonsági követelmények, üzembe helyezési eljárások
 • munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának rendje
 • munkavédelmi képviselő választása, oktatása, jogai, kötelezettségei
 • egységes és átfogó megelőzési stratégia
 • munkavédelemben használt nyomtatványok (munkavédelmi oktatási napló, munkabaleseti nyilvántartás, munkabaleseti jegyzőkönyv, beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra, munkaköri/szakmai orvosi alkalmassági vélemény, munkavédelmi képviselő választáshoz szükséges nyomtatványok stb.)

 

Jogszabályi hivatkozás:

 1. évi XCIII. törvény [Munkavédelmi tv.] 2. § 

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.

A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.

 

Cégünk vállalja a munkavédelmi szabályzat kidolgozását, dokumentáció elkészítését.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

munkavédelmi szabályzat