Munkahelyi veszélyelhárítási terv

Cégünk vállalja a munkahelyi veszélyelhárítási terv elkészítését és Hatósági ügyintézését.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint egyes veszélyes technológiát végző vállalatok, üzemek munkahelyi veszélyelhárítási terv készítésére kötelezettek.

 

A veszélyelhárítási tervezés szintjei

  1. munkahelyi veszélyelhárítási terv
  2. települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási terv
  3. a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének összesített terve
  4. járási veszélyelhárítási tervkivonat
  5. területi (fővárosi) veszélyelhárítási terv
  6. központi veszélyelhárítási terv

A tervek általános részből és veszélyhelyzetenkénti speciális részelemekből állnak. A speciális részelemeket a veszélyeztető hatásokra dolgozzák ki a tervkészítők. A tervkészítésre kötelezetteknek a veszélyelhárítási tervet folyamatosan naprakészen kell tartaniuk.

A hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezetek a telephely környezetét veszélyeztető hatásokról adatokat szolgáltatnak a kockázati tényezők megváltozása esetén soron kívül, egyebekben minden év február 28-ig a települési veszélyelhárítási terv elkészítéséhez és felülvizsgálatához a polgármester számára.

 A munkahelyi veszélyelhárítási tervet a gazdálkodó szervezet vezetője hagyja jóvá a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervének egyetértésével.

 

Munkahelyi veszélyelhárítási terv célja

A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a hatályos törvényekben, jogszabályokban felsorolt természeti, civilizációs és egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése alapján egységes okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét, végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével.

A terv meghatározza az egység területén és annak környezetében esetlegesen előforduló veszélyhelyzetek felismerésére, valamint az ezek megelőzésére, a károk és következmények felszámolására vonatkozó tevékenységek személyi és tárgyi feltételeit.

A tervben meghatározásra kerülnek továbbá a veszélyhelyzetek lokalizálása, megszüntetése, az emberekre, vagyontárgyakra és a környezetre gyakorolt káros hatások minimumra csökkentése érdekében megteendő intézkedések.

A tervben foglaltak figyelmen kívül hagyása, kötelezettség megszegése esetén, a cselekmény, vagy az annak nyomán bekövetkezett esemény – súlyától és jellegétől függően – hátrányos jogkövetkezményt, szabálysértést, illetőleg büntetőeljárást vonhat maga után

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

veszélyelhárítási terv