Munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata, akkreditált munkahelyi levegővizsgálat

Cégünk vállalja akkreditált munkahelyi levegővizsgálat elvégzését, dokumentálását, továbbá segítséget nyújtunk az egyéni légzésvédő eszköz kiválasztásában, kockázatértékelés elkészítésében.

1993. évi XCIII. törvény „a munkavédelemről” szerint a kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.

Ha a munkavállaló határértékkel szabályozott veszélyes anyag hatásának lehet kitéve, a munkáltató köteles – az expozíció mértékétől, az anyag, anyagok veszélyességétől és a technológia stabilitásától függő gyakorisággal – a munkahelyi monitorozás keretében a veszélyes anyagok koncentrációját meghatározni, és azt az MSZ EN 689:2018 szabvány szerint vagy azzal legalább egyenértékű módon folyamatosan ellenőrizni.

 A munkáltató által korábban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal csak akkor kezdhető meg a tevékenység, ha a kockázatbecslés megtörtént, és a kockázatkezelésre – a kockázatok elkerülésére vagy eltűrhető szintűre csökkentésére – a megfelelő intézkedéseket meghatározták, bevezették és dokumentálták

A kockázatelemzést dokumentálni kell. A kockázatelemzést és annak dokumentációját naprakészen kell tartani.

 

Munkahelyi monitorozás

A munkahelyi monitorozás a munkahelyi tényezőkre vonatkozó folyamatos adatgyűjtést jelent, aminek az elsődleges célja a jogszabályokban előírt határértékek betartásának az ellenőrzése. Segítséget nyújt a kockázatértékelés elkészítéséhez, a kockázatcsökkentő intézkedések meghozatalához.

A vegyi anyagok munkakörnyezeti monitorozása a munkavállalók potenciális légúti expozíciójáról ad felvilágosítást. A munkahelyi kémiai kóroki tényezők (gázok, gőzök, aerosolok, porok okozta légszennyezés) mennyiségi és minőségi vizsgálata során a veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos és csúcskoncentrációjának meghatározására, valamint a határértékekkel való összevetésére kerül sor.

 

Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei

A veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékeit az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet „a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről” 1. számú melléklete tartalmazza.

Az ÁK-értéknek (egy műszakra megengedett átlagos koncentráció) nevezzük egy, a munkahely légterében lévő vegyi anyag azon koncentrációját, amelyben a napi 8 órás, heti 5 napos munkarendben a dolgozó teljes munkaképes élete során úgy végezheti mindennemű foglalkozási tevékenységét, hogy a vegyi anyag általában sem a dolgozónak, sem utódjának sem reverzíbilis, sem irreverzíbilis egészségkárosodását nem okozza.

A napi nyolc órát meghaladó, vagy a heti 40 órát meghaladó munkaidő-beosztás esetén az expozíció számítás során a korrigált ÁK-értékeket kell alkalmazni.

Az ÁK-érték mellett a fenti jogszabály csúcskoncentrációt (CK-értéket) is megad, ez az érték az anyag veszélyességétől függően 1–8-szor magasabb, mint az ÁK-érték és egy műszak alatt összesen 4-szer 15 (összesen 60) percig lehet ilyen mértékű a munkatérben a levegő szennyezettsége. Az ÁK érték magába foglalja a CK értéket is.

 

Porvizsgálat (pormérés)

A porokat is a kémiai kóroki tényezők közé soroljuk. A szálló- és rostszerkezetű porok koncentrációját az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A jogszabály két frakciót különböztet meg:

  • belélegezhető frakció: az összes szálló pornak az a tömegfrakciója, amelyet az egyén orron és szájon át belélegez,
  • respirábilis frakció: a belélegzett részecskéknek azon tömegfrakciója, amely behatol a ciliáris hám nélküli légutakba.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

munkahelyi levegővizsgálat