Munkabaleset kivizsgálása, bejelentése, nyilvántartása

A munkabaleset kivizsgálása és bejelentése munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül kizárólag szakképesítéssel rendelkező személy végezheti. 

A munkabaleset kivizsgálásával, nyilvántartásával, bejelentésével kapcsolatos törvényi követelményeket a jogszabályban (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) meghatározottak alapján egységes rendszerbe foglalva kell kezelni.

 

Munkabaleset fogalma:

Munkabaleset minden olyan balesetet, amely a sérült akaratától függetlenül következik be, egyszeri külső hatás okozza, és szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történik.

 

Üzemi baleset fogalma:

Üzemi baleset az a baleset, amely a munkavállalót a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (úti baleset). Üzemi baleset az is, amely a munkavállalót közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri.

 

Súlyos munkabaleset, amely

  • a sérült halálát, magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását okozta
  • valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta
  • orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott
  • súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését okozta
  • beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott

 

Munkabaleset kivizsgálása:

A munkáltatónak minden munkabalesetet nyilvántartásba kell vennie és ki kell vizsgálnia. Ha a baleset munkaképtelenséget okozott, akkor a munkáltatónak – munkavédelmi szakember, és súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonásával – haladéktalanul meg kell kezdenie a kivizsgálást. A kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Munkabaleset bejelentése:

A három munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és be kell jelenteni.

A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak haladéktalanul be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a munkabaleset helyszíne szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal, mint munkavédelmi hatóság felé.

Munkaképtelenséget nem okozó munkabaleset esetén a kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

 

Munkabaleset nyilvántartása:

A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását vezető szervezeténél összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél külön-külön kell vezetni.

 

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

munkabaleset kivizsgálása