Legionella kockázatértékelés, Legionella monitoring vizsgálat

Cégünk vállalja a Legionella kockázatértékelés elkészítését, valamint a Legionella monitoring vizsgálat elvégzést akkreditált laboratórium bevonásával, továbbá a nedves hűtőtornyok bejelentésének ügyintézését.

A 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet „a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról” szerint a Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekre vonatkozó előírások betartásáért a létesítmény üzemeltetője, ennek hiányában tulajdonosa felel.

 

Legionella kockázatértékelés

A kockázatot jelentő létesítményekben valamennyi kockázati közegre el kell végezni a kockázatértékelést. A kockázatértékelésnek ki kell terjednie a Legionellák szaporodását lehetővé tevő tényezőkre, a fertőzési kockázatot jelentő aeroszol képződésére és terjedésére, valamint a kockázatnak kitett személyek veszélyeztetettségére. 

 

Hol kell elvégezni a Legionella kockázatértékelést?

Minden olyan közintézményben, valamint munkahelyként szolgáló épületben, amelyben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg található.

 

Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közeg: 

20–50 °C közötti hőmérsékletű víz és az azt tartalmazó berendezések vagy rendszerek, amelyek használata, működése, bemutatása vagy karbantartása során aeroszol képződés lehetséges.

 

Fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő közegek:

  • a nedves hűtőtornyok hűtővize,
  • az aeroszol előállító melegvizű medencék vize,
  • az egészségügyi intézmények
  • a szociális intézmények (bölcsődék kivételével) ivó- és használati melegvize,
  • a szálláshelyek (magánszálláshelyek és falusi szálláshelyek kivételével) ivó- és használati melegvize,
  • a sportközpontok ivó- és használati melegvize,
  • a büntetés-végrehajtási intézetek ivó- és használati melegvize.

 

Legionella monitoring vizsgálat

A Legionella-fertőzési kockázatot jelentő azon létesítmények esetén, ahol a kockázatértékelés magas kockázatot állapít meg, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott módszertani útmutatóban meghatározott gyakorisággal Legionella monitoring vizsgálatot kell végezni.

A fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben minden esetben kötelező monitoring vizsgálatot végezni dokumentált módon. A vizsgálat eredményeit a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján kell értékelni.

Használati melegvíz és ivóvíz rendszerek esetén hőmérsékletmérést havonta, Legionella-csíraszám meghatározást évente egyszer kell végezni a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de épületenként legalább egy, a melegvíz előállítás helyétől távol eső végkifolyón, vagy az expozíció szempontjából leginkább releváns ponton.

Közfürdők esetén a Legionella-csíraszám meghatározása érdekében a medence vízvizsgálatát havonta, a szűrt víz vizsgálatát negyedévente kell elvégezni. Három egymást követő, kimutatási határ alatti eredmény esetén a medencevíz-vizsgálat gyakorisága negyedévesre csökkenthető.

Nedves hűtőtornyok esetén a Legionella-csíraszám meghatározását és a 22 °C-on számolt telepszám vizsgálatot havonta kell elvégezni a kockázatbecslés alapján kijelölt számú és elhelyezkedésű vizsgálati ponton, de legalább a hűtőtorony vízteréből. Három egymást követő, értékelhető 1000 Telepképző Egység/liter alatti Legionella-eredmény esetén a Legionella vizsgálati gyakoriság negyedévesre csökkenthető.

 

Nedves hűtőtornyok bejelentése

Az ország területén működő nedves hűtőtornyokat az országos tisztifőorvos által működtetett elektronikus rendszeren (OSZIR) keresztül az üzemeltetőnek, ennek hiányában a tulajdonosnak be kell jelentenie. Ezt követően az adatokban bekövetkező változást 15 napon belül köteles bejelenteni.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

legionella kockázatértékelés