Környezetvédelmi adatszolgáltatás elkészítése (hulladék adatszolgáltatás, levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás)

Cégünk vállalja környezetvédelmi adatszolgáltatás elkészítését, KÜJ, KTJ szám igénylésének hatósági ügyintézését.

 

Hulladék adatszolgáltatás, hulladék bevallás (HIR)

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség előírásait a 309/2014 (XII. 11.) Kormányrendelet tartalmazza.

A rendelet alapján hulladék adatszolgáltatásra kötelezett:

 • a hulladék termelője,
 • a hulladék gyűjtője,
 • a hulladék kereskedője,
 • a hulladék kezelője,
 • hulladéklerakók üzemeltetője, utógondozója.

A hulladék termelőjének abban az esetben kell adatot szolgáltatnia, amennyiben a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja az alábbi mennyiségeket:

 • veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 • nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot,
 • nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

 

Hulladék adatszolgáltatás határideje

 • az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelőnek a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig,
 • a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő a nem veszélyes hulladék gyűjtéséről, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről és a hulladéklerakó üzemeltetője évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig,
 • a veszélyes hulladékgyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatot szolgáltatnia.

 

Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL)

A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó minden engedélyköteles légszennyező forrás üzemeltetőjének meg kell tennie legkésőbb a működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg.

 

Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás (LM)

Aki engedélyköteles légszennyező pontforrást üzemeltet, annak éves rendszerességgel levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást kell készítenie a Környezetvédelmi Hatóság felé a kibocsátott anyagok fajtájáról és mennyiségéről. Az adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.

A fenti rendelet szerint légszennyező pontforrásnak minősül az a levegőterhelést okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki számítással egyértelműen meghatározhatók.

A diffúz forrás olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

Tehát a gyakorlatban légszennyező pontforrásnak minősül a technológiából adódóan az a pontforrás, ahol szennyezőanyag kibocsátás történik, elszívás által kibocsátásra kerül a levegőbe.

Pontforrásnak minősülnek továbbá a tüzelőberendezések kéményei is, abban az esetben ha:

 • háztartási és közintézmény, 500 kWth névleges bemenő hőteljesítménynél nagyobb tüzelőberendezése csatlakozik,
 • nem háztartási és közintézmény, 140 kWth névleges bemenő hőteljesítménynél nagyobb, kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezése kapcsolódik.

 

A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás határideje

A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás határideje minden tárgyévet követő év március 31. napja.

 

Az adatszolgáltatásra kötelezettnek környezetvédelmi ügyfél jellel (KÜJ szám) és környezetvédelmi területi jellel (KTJ szám) kell rendelkeznie.

 

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

környezetvédelmi adatszolgáltatás