Környezeti rezgésmérés, épületrezgés mérés

Cégünk vállalja a környezeti rezgésmérés, épületrezgés mérés elvégzését.

A környezeti rezgés a rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre.

Rezgésforrás lehet: üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti rezgést okoz.

 

Környezeti rezgésmérés, épületrezgés mérés követelményei, jogszabályi előírások

Az emberre ható rezgésmérést az MSZ 18163-2:1998 számú szabvány, az épületekre ható rezgésmérést az MSZ 13018:1991 számú szabvány elírásai szerint végezzük.

A környezeti rezgésmérés jogszabályi követelményeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól tartalmazza.

 

A környezeti rezgésmérés módja

A mérés során hitelesített precíziós rezgésmérő analizátort és érzékelőket használunk, melyek megfelelnek az ISO 8041:2005, MSZ ISO 2631-1:2002 és az MSZ EN ISO 5349-1:2001 szabvány követelményeinek. Az elvégzett mérésről vizsgálati jegyzőkönyvet, szakértői véleményt készítünk.

 

Környezeti rezgés értékelése

Az emberre ható környezeti rezgéstől védendő épületeket, azok helyiségeit, a vizsgálati küszöbértéket, valamint a helyiségekben megengedhető terhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet tartalmazza.

 

Épületre ható rezgés értékelését az MSZ 18163-2:1998 szabvány irányértékei alapján végezzük el. A szabvány az 1. táblázatban felsorolt épületfajtákra olyan rezgési irányértékeket határoz meg, amelyek alatt az épületeken használati értéket csökkentő károsodások várhatóan nem keletkeznek.

 

A rezgésvizsgálatot az SZKV-1.4. -Zaj- és rezgésvédelem szakterületre a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara által kiadott érvényes szakértői engedéllyel végezzük.

Rezgésméréssel kapcsolatos bővebb információkért keressék fel a zajmeres-szakerto.hu oldalunkat.​

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

környezeti rezgésmérés