Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendje

Cégünk vállalja a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendje dokumentáció kidolgozását, elkészítését. A dokumentáció elkészítésének célja a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok szükségességének, a vizsgálat irányának, gyakoriságának meghatározása.

A dolgozó alkalmasságát a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet „a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről” orvosi vizsgálat útján kell megállapítani.

 

A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha

 • annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
 • foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
 • foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,
 • mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.

 

Az alkalmassági vizsgálat célja annak elbírálása, hogy a dolgozó:

 • egészségügyi szempontból alkalmas-e a választott (vagy már betöltött) munkakörben az egészségének, illetve testi épségének előrelátható károsodása nélkül munkavégzésre,
 • esetleges betegsége vagy testi fogyatékossága a munkakör ellátása során idézhet-e elő saját személyével vagy dolgozótársával kapcsolatban veszélyt,
 • ha megváltozott (korlátozott) munkaképességű, milyen munkakörben, illetve milyen feltételek mellett foglalkoztatható,
 • nem szenved-e olyan betegségben, amely miatt gyógykezelésre, gondozásra szorul.

 

Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat:

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot új munkaviszony létesítésekor, illetve munkakör megváltoztatása előtt kell végezni. Az alkalmassági vizsgálaton minden dolgozó köteles részt venni.

 

Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálat:

Időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatot a munkaviszony fennállása alatt kell végezni, annak megállapítására, hogy a munkavállaló továbbra is alkalmas-e a munkakörének betöltésére. Ha az időszakos alkalmassági vizsgálat a dolgozót a munkakörének ellátására alkalmatlannak minősíti, foglalkoztatását abban a munkakörben azonnal meg kell szüntetni.

 

Rendkívüli orvosi vizsgálat:

Rendkívüli orvosi vizsgálatra akkor kell jelentkezni, ha a munkavállaló egészségi állapotában „romlás” következik be.

 

Záró vizsgálat:

Záró vizsgálatot kell végezni:

 • a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor,
 • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, munkakörnyezet esetén, illetve akkor, ha a foglalkoztatott a korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott, a foglalkoztatás megszűnésekor,
 • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően.

A betöltendő munkakörre való alkalmassági vizsgálaton valamennyi dolgozó köteles részt venni új felvétel, illetve belső áthelyezés esetén is. A dolgozót – kérelmére – a vezető köteles soron kívül alkalmassági vizsgálatra küldeni.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendje