Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése

A biztonsági és egészségvédelmi terv jogi szabályozását a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet „az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről” szabályozza.

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.

6 § (1) A kivitelezési tervdokumentáció készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek – ezek hiányában az építtetőnek – figyelembe kell vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.

A tervet a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor készíti el, illetve szakmailag ellenőrzi. A munkabiztonsági- és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

 

Biztonsági és egészségvédelmi terv célja:

A terv célja, hogy a munkahelyi biztonság megteremtése és folyamatos fenntartása megvalósuljon az építési területen.

Kiemelten fontos, hogy a kivitelezés területén, a kivitelezés teljes időtartama alatt az építési munkák folyamán alkalmazott technológiák az ott dolgozókra és a környezetük részére veszélyt vagy ártalmat ne jelentsenek, illetve azok időben felismerhetők és káros hatásuk, megfelelő intézkedésekkel megelőzhetők legyenek.

A terv e cél eléréséhez szükséges feladatok áttekintését követően a munkabiztonság megteremtésében szerepet játszó személyek minden olyan intézkedésének a leírását, az intézkedések folyamatát és a megvalósuláskor elengedhetetlenül szükséges eszközök listáját tartalmazza.

A kivitelezés során mind a biztonsági és egészségvédelmi tervben foglaltakat, mind a kivitelezési tevékenységre vonatkozó valamennyi jogszabályt köteles a kivitelezést végző munkáltató figyelembe venni és az abban meghatározottakat betartani a kivitelezés valamennyi munkafázisában.

Az építési-kivitelezésben minden résztvevőnek el kell készítenie a Munkavédelmi Törvényben foglaltak alapján a saját tevékenységre vonatkozó kockázatértékelését. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

Cégünk vállalja a biztonsági és egészségvédelmi terv elkészítését, valamint az egészségvédelmi koordinátor feladatainak ellátását és az ezzel kapcsolatos tanácsadást.

Ha felkeltettük érdeklődését és szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat keressen minket az alábbi elérhetőségeken (telefon: +36309935128, e-mail: oritibor@mktori.hu) vagy itt kérhet ajánlatot!

biztonsági és egészségvédelmi terv