Tetováláshoz és sminktetováláshoz használt festékeket érintő korlátozások

  1. január 4-étől az európai polgárok védelme érdekében hozott uniós intézkedésnek köszönhetően több, mint négyezer tetováló- és sminktetováló festékben található veszélyes anyag felhasználását korlátozták.

Miért volt erre szükség?

A TETOVÁLÁS és TARTÓS SMINK (PMU) egyre népszerűbb.

tetoválószerek

Az európai kompetens hatóság éveken át vizsgálták a tetováló- és a sminktetováló festékekben található veszélyes anyagokat és arra a következtetésre jutottak, hogy egyes tetováláshoz használt vegyi anyagok egészségügyi kockázatot jelentenek.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet korlátozza az olyan vegyi anyagok használatát a tetováló tintákban és a PMU-kban, amelyekről bizonyított, hogy különleges veszélyes tulajdonságokkal (rákkeltő, mutációt okozó, reprodukciót károsító, bőrirritáló- és szenzibilizáló, allergizáló) rendelkeznek.

A korlátozásnak köszönhetően várhatóan csökkenni fognak a tetoválások és tartós sminkek készítése után fellépő krónikus allergiás reakciók és egyéb gyulladásos bőrreakciók, esetlegesen kialakuló súlyosabb egészségügyi hatások.

A rendelet továbbá azt is előírja, hogy a tetováló- és a sminktetováló festékek címkéjén fel kell tüntetni a felhasználás módját, az összetevők listáját és a vonatkozó biztonsági utasításokat is.

Az érintett anyagok és a részletes szabályok a 2020/2081/EU Rendeletben olvashatók.

Az előírások betartását Magyarországon a területileg illetékes járási/fővárosi kerületi hivatalok népegészségügyi osztályának munkatársai ellenőrzik.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.