A 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint a munkahelyeken a munkavállalókat érő zaj mérése és értékelése alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a munkáltató a munkavállalók részére zajvédelmi szempontból egészséges és biztonságos munkahelyi körülményeket biztosítson. E cél megvalósításához elengedhetetlen, hogy a munkáltató ismerje és megfelelően értékelje, elemezze a munkahelyi zajviszonyokat, azaz az 1993. évi XCIII. törvény szerinti kockázatértékelést zajvédelmi szempontból megfelelő részletességgel végezze el.

A fenti rendelet szerint a munkavállaló zajexpozíciójának (LEX,8h) méréséhez megengedett a 2. pontossági osztályú integráló zajdózismérő alkalmazása.

A zajdoziméterek lényeges tulajdonsága a kis méret és tömeg, így a vizsgált személy munkavégzése során a teljes műszak alatt bekapcsolt állapotban magán tudja viselni. A zajexpozíciós vizsgálat során alkalmazott doziméterek nagyteljesítményű, kisméretű adatgyűjtők, amelyek adattaralmát számítógéppel összekapcsolva letölthetjük és a megfelelő alkalmazás használatával kiértékelhetjük. Így nem csak a munkahelyi zaj meghatározásához szükséges alapvető adatok (egyenértékű A- és C-hangnyomásszintek, ill. csúcs időállandóval mért legnagyobb C-hangnyomásszint) határozható meg, hanem azok statisztikai elemzése is elvégezhető.

doziméteres zajvizsgálat

A személyi doziméteres zajvizsgálat alkalmazása abban az esetben célszerű, amikor a dolgozó a műszakidő alatt változó tevékenységet folytat, illetve különféle munkahelyeken végez tevékenységet. Továbbá, ha folyamatosan akarjuk monitorozni a teljes munkaidő során érő zajhatásokat.

A zajdózismérő előnye, hogy zajexpozíció vizsgálathoz szükséges paramétereket a műszer folyamatosan gyűjti és másodpercenként rögzíti. Ez alapján tudjuk meghatározni a munkavállalók napi 8 óra megítélési időre vonatkoztatott zajexpozícióját. A vizsgálat eredményeit grafikusan, diagramon is tudjuk ábrázolni.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.