A fokozott zajexpozíció okozta halláskárosodás abban az esetben tekinthető foglalkozási eredetűnek, ha:

 • a munkahelyen a hallásvédő eszköz zajcsökkentő mértékét figyelembe véve határérték feletti zajexpozíció igazolható,
 • a hallásromlás bizonyítottan a munkaviszony fennállása alatti zajexpozíció hatására alakult ki,
 • a halláscsökkenés percepciós típusú,
 • a halláscsökkenés az expozícióval arányosan fokozatosan alakult ki,
 • az audiometriai lelet megfelel a zaj okozta halláskárosodásra jellemző elváltozásnak, a munkavállaló expozíciós ideje az 5 évet meghaladta, minden egyéb, a belső fület károsító kóroki tényező kizárható.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa a fokozott expozíció tényéről értesíti a munkáltatót, akinek a fokozott expozíciós esetet a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet szerint szaktevékenység keretében ki kell vizsgálnia. A fokozott expozíciós eset kivizsgálása munkaegészségügyi és munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

Zaj okozta fokozott expozíció esetén vizsgálni kell:

 • a vonatkozó kockázatértékelés megfelelőségét,
 • a zajmérésre vonatkozó adatokat,
 • a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok és hallásvizsgálatok elvégzését és azok eredményét,
 • a munkáltató megelőző intézkedéseit (műszaki zajcsökkentés, egyéni hallásvédelem, szervezési intézkedések),
 • a munkavállalót a munkahelyen kívül érő zajterhelés lehetőségeit.

A zajexpozíciós határértékek alkalmazásakor a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint a munkavállaló tényleges zajexpozícióját az általa viselt egyéni hallásvédő eszköz zajcsökkentő hatásának figyelembevételével kell meghatározni. A beavatkozási határértékek alkalmazásakor az egyéni hallásvédő eszköz hatását nem kell figyelembe venni.

zajexpozíció

Amennyiben a fokozott expozíciós esetet munkahelyi zajexpozíció okozta, a munkáltató köteles:

 • a munkavédelmi kockázatértékelést felülvizsgálni,
 • ellenőriznie a kockázatok megszüntetése vagy csökkentése érdekében bevezetett, intézkedéseket,
 • figyelembe venni a foglalkozás-egészségügyi orvos javaslatát,
 • a munkavállalót olyan munkakörben foglalkoztatni, ahol nem áll fenn a további expozíció veszélye,
 • gondoskodni azon munkavállalók egészségi állapotának felméréséről, akik hasonló mértékű zajexpozíciónak voltak kitéve.

 

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.