2021-től egy új címkeelemet – egy 16 karakterből álló kódot, az egyedi formulaazonosítót (UFI) – is fel kell tüntetni az egészségi vagy fizikai veszélyesség tekintetében osztályozott valamennyi termék esetén. Az UFI létrehozásához egy úgynevezett UFI generátor áll rendelkezésre, ami az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) weboldalán érhető el.

Az ilyen termékeket forgalomba hozó importőröknek és továbbfelhasználóknak az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikke, valamint a VIII. melléklete értelmében meg kell adniuk a termékre vonatkozó bizonyos információkat – beleértve az UFI-t is – a toxikológiai központok általi használatra, melyet elsősorban segélyhívás esetén használnak.

UFI

 A bejelentési kötelezettség a keverék végfelhasználásától függően fokozatos rendszerben kerül bevezetésre:

  • 2021. január 1-től a lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékekre vonatkozóan,
  • 2024. január 1-től az ipari felhasználásra készült keverékeket illetően, valamint
  • 2025. január 1-től a vonatkozó határidők előtt a nemzeti rendszer (OSZIR) szerint már bejelentett keverékek esetén.

Tehát amennyiben az adott terméket már a vonatkozó határidők előtt bejelentették, akkor lehet élni a legkésőbb 2025. január 1-ig tartó átmeneti időszak nyújtotta mentességgel.

Az új követelményeknek megfelelő információk benyújtása a méregközpontokhoz elektronikus úton történik az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) bejelentési portálján (PCN) keresztül.

Magyarországon a PCN bejelentés díjai:

  • új bejelentés esetében: 16 000 Ft/bejelentés,
  • az összetételt érintő jelentős változást követő „új” bejelentés: 12 000 Ft/bejelentés,
  • a bejelentések aktualizálása díjmentes.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.