Magyarországon nincs olyan munkahely, amely valamilyen módon ne lenne érintve a koronavírus járvány hatásaival, mely komoly nyomást gyakorol a munkáltatókra és a munkavállalókra: akár azért, mert nagyon rövid idő alatt kellett új eljárásokat és gyakorlatokat bevezetniük, vagy azért, mert fel kellett függeszteniük munkájukat és üzleti tevékenységüket.

 A munkahelyi egészség és biztonság tekintetében a 89/391/EGK tanácsi irányelv minden munkáltató esetében előírja azt az általános kötelezettséget, hogy teljes körű és naprakész MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉST végezzen. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmében a munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

A munkáltatók kötelesek felülvizsgálni és aktualizálni a kockázatértékelési és kockázatkezelési gyakorlatukat, ha a munkahelyen, illetve a tevékenységben olyan változás történt, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak.

A COVID-19 járvány miatt nemcsak a munkakörülményekben, az expozíciós viszonyokban és a kockázatokban következhettek be változások, hanem a szükséges kockázatkezelési intézkedésekben is. A COVID-19 terjedésének megakadályozására és a munkavállalók SARS-CoV-2 vírus expozíciójának minimalizálására, a meghozott védelmi intézkedések hatásaira szükséges újból értékelni a kockázatokat.

A munkáltatói feladat teljesítéséhez be kell vonni a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot és a munkavédelmi szakembert.

A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet kiegészült a SARS-CoV-2 vírussal, ezért erre a biológiai tényezőre is el kell végezni a kockázatbecslést, különösen a következő területeken: egészségügyi és szociális ellátás, klinikai diagnosztikai laboratóriumokban végzett munkák, az előzőekben felsorolt munkahelyeken történő takarítás, fertőtlenítés, karbantartás, valamint a légtechnikai berendezések karbantartása.

A fentiekben felsorolt tevékenységek esetén a COVID-19 járványtól függetlenül is el kell végezni a BIOLÓGIAI KOCKÁZATBECSLÉST, mivel a tevékenység a SARS-CoV-2 víruson kívül más biológiai tényezők (pl. Hepatitis vírusok, Salmonella typhi, Escherichia coli, Legionella pneumophila) expozíciójával is járhat.

A biológiai kockázatbecslést évente, továbbá minden olyan esetben meg kell ismételni, amikor a körülmények megváltozása a munkavállaló biológiai tényezőkkel történő expozícióját befolyásolhatja.

Részletesebb információért forduljanak hozzánk bizalommal!

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.