A fokozott expozíciós esetek vizsgálatának célja a foglalkozási megbetegedések kialakulásának megelőzése, mely munkavédelmi feladat.

A fokozott expozíciós esetek a munkahely vagy technológiai folyamat szabálytalanságait, a higiénés szabályok be nem tartását, esetlegesen a munkavállalók hiányos oktatását jelzik. Felül kell vizsgálni a technológiát, a műszaki, munkaszervezési intézkedéseket, a kockázatértékelést, az egyéni védőeszköz juttatást, a védőeszközök megfelelőségét, azok használatának ellenőrzését, a higiénés szabályok betartását, a munkavállalók oktatásának hatékonyságát, az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét.

A fokozott expozíciós esetek a foglalkozási betegség kialakulásának veszélyét jelzik. Ha megfelelő intézkedésekkel a fokozott expozíció megszüntetését el lehet érni, akkor a foglalkozási megbetegedés kialakulása megelőzhető.

Mivel a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott kárt, ezért a munkáltató érdeke is, hogy időben kiszűrje a fokozott expozíciós eseteket, megszüntesse a kiváltó okokat, és intézkedjen a fokozott expozíciós esetek megelőzésére.

fokozott expozíció

A fokozott expozíciós eset kivizsgálása munkaegészségügyi és munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, ezért a munkáltató a fokozott expozíció kivizsgálása során köteles igénybe venni munkaegészségügyi, illetve munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

A munkáltatónak gondoskodnia kell a munkavállaló munkahelyi expozíciójára vonatkozó adatok nyilvántartásáról a munkaviszony megszűnését követő 10 évig (a rákkeltő hatású anyagok esetében 50 évig).

A munkáltató köteles tömeges fokozott expozíció, illetve ugyanazon kóroki tényezőre visszavezethető, ugyanazon tevékenységgel kapcsolatosan ismételten előforduló fokozott expozíciók esetén soron kívüli ellenőrzést lefolytatni, és soron kívüli kockázatértékelést elvégezni.

M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.