+36 30 9935128 oritibor@mktori.hu

Veszélyes anyag/keverék bejelentés:

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján azokat a veszélyes anyagokat, amelyek még nem szerepelnek a magyarországi jegyzékben, illetve azon veszélyes keverékeket, amelyeket a terméknyilvántartás nem tartalmaz, elektronikus úton be kell jelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. A veszélyes anyag bejelentést az OSZIR-KBIR-rendszerben lehet megtenni, mely során 9200 Ft/anyag igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni.​

2021. január 1-től az egészségi vagy fizikai veszélyesség tekintetében osztályozott valamennyi veszélyes keverék esetén a forgalomba hozó importőröknek és továbbfelhasználóknak a 1272/2008/EK rendelet (CLP-rendelet) 45. cikke, valamint a VIII. melléklete értelmében az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) bejelentési portálján (PCN) keresztül kell bejelentést tenni.

A bejelentési kötelezettség a keverék végfelhasználásától függően fokozatos rendszerben kerül bevezetésre:

  • 2021. január 1-től a lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra szánt keverékekre vonatkozóan,
  • 2024. január 1-től az ipari felhasználásra készült keverékeket illetően, valamint
  • 2025. január 1-től a vonatkozó határidők előtt a nemzeti rendszer (OSZIR) szerint már bejelentett keverékek esetén.

Tehát amennyiben az adott terméket már a vonatkozó határidők előtt bejelentették, akkor lehet élni a legkésőbb 2025. január 1-ig tartó átmeneti időszak nyújtotta mentességgel.

A PCN bejelentés hatóság felé fizetendő díjai:

  • új bejelentés esetében: 16 000 Ft/bejelentés,
  • az összetételt érintő jelentős változást követő „új” bejelentés: 12 000 Ft/bejelentés,
  • a bejelentések aktualizálása díjmentes.

Cégünk vállalja a veszélyes anyagok bejelentését az OSZIR rendszerbe, valamint a veszélyes keverékek PCN bejelentését.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!