+36 30 9935128 oritibor@mktori.hu

Címketerv készítés:

Egy anyagot vagy keveréket a forgalomba hozatal előtt az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendeletnek (CLP) megfelelően kell címkézni, amennyiben:

  • Az anyag vagy keverék veszélyesként kerül besorolásra.
  • A keverék bizonyos küszöbérték fölött tartalmaz egy vagy több veszélyesként osztályozott anyagot.
  • Az anyag robbanásveszélyes tulajdonságokkal rendelkezik.

 Cégünk vállalja a CLP rendeletnek megfelelő címketerv készítését.

Ha szeretné Ön is igénybe venni szolgáltatásunkat, kérjen árajánlatot!